Anteproyecto Grado en Ingeniería Química. Plan Bolonia

Presentado el anteproyecto de Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Santiago de Compostela. El plazo de alegaciones a este proyecto termina el 31 de Julio de 2009.

El contenido completo de este proyecto de Grado en Ingeniería Química se puede consultar en este enlace. Anteproyecto PDF

1.1Denominación:
Graduado o Graduada en Enxeñaría Química pola Universidade de Santiago de
Compostela.
1.1.1 Nome do Título: Enxeñaría Química
1.1.2 Rama: Enxeñaría e Arquitectura
1.1.3 Número de créditos do Título: 240 ECTS
1.1.4 Código UNESCO de clasificación de títulos1: ISCED 5A52
1.2. Universidade solicitante e centro responsable das ensinanzas conducintes ao
título:
Universidade de Santiago de Compostela (USC). Escola Técnica Superior de Enxeñaría.
1.3. Tipo de ensinanza de qué se trata (presencial, semipresencial, a distancia, etc.):
Presencial
1.4. Número de prazas de novo ingreso ofertadas (estimación para os primeiros 4
anos):
Os dous primeiros anos de impartición (é dicir, no período de implantación): 60
A partir do terceiro ano a oferta se regularía conforme á demanda, os recursos
dispoñibles e a capacidade docente da Universidade.
Para esta previsión tivéronse en conta diversos factores que veñen a confirmar que a
oferta que se presenta é suficiente para cubrir a potencial demanda.
En primeiro lugar, e a nivel comparativo, indicar que dende o curso 2000/01 estase
observando unha disminución do número de estudantes da disciplina de Enxeñaría
Química en España, a pesar de que o número de alumnos das Enxeñarías Superiores
se manten entre 22 e 25 mil estudantes novos por curso. Este proceso, fóra de
consideracións demográficas ou doutro estilo, é un fenómeno que xa se observou no
resto de Europa, onde ata recentemente España e Portugal foron unha excepción. Así
en Alemania o número de estudantes novos matriculados en Enxeñaría de Procesos
descendeu dende os 3000 en 1985, ata o 40% de ese valor na actualidade, mentres
que no total das Enxeñarías aumentou ata o 130% do valor de 1985.

Ofertas para Ingenieros Químicos

Empresa dedicada al sector de las energías renovables, con motivo de su expansión a nivel internacional, demanda Ingenieros Químicos para el área de Mantenimiento.

REQUISITOS:
- Nivel alto de inglés.
- Disponibilidad para viajar (nacional e internacional).

OFRECE:
- Formación a cargo de la empresa.
- Incorporación inmediata.
- Remuneración según valía.

CONTACTO: Enviar solicitudes a: C/ Senra nº1, 4º Izq. 15702 Santiago de
Compostela - A Coruña.
La Voz de Galicia, 5 de Xullo de 2009.

Beca de 3 años para Doctorado en Ciclo de Nitrógeno y Biosensores en el medio marino.

Doctorado en Dinamarca, en Aarhus University, Department of Biological Sciences, Microbiology Unit.

A 3-year Ph.D. fellowship for work on biosensors in oceanography is available at Aarhus University, Department of Biological Sciences, Microbiology Unit. The fellowship (about Euro 3300 per month before tax) is financed by the European Union, and as it aimed at stimulating international mobility, successful applicants should have spent less than 12 months in Denmark within the last 3 years.
- The candidate will work with the application and further refinement of microscale nitrate biosensors for marine research. The sensors will be used to elucidate nitrogen transformations in seawater and sediment.
- The candidate will also be trained in making and using other types of microsensors (oxygen, nitrite, nitrous oxide, pH, and hydrogen sulfide) for analysis of microbial metabolism in the sea.
- The application of the sensors on various types of automated instruments for analysis directly in the marine environment will take place during 6-month stays at Max Planck Institute for Marine Microbiology in Bremen, Germany, and University of Southampton, UK.
- Some field work is also expected to take place off the Chilean coast. A description of the overall project should appear at http://www.eu-sensenet.net/

- The scholarship is open for persons who have finished their Master’s degree in oceanography, chemistry, microbiology, biogeochemistry, biotechnology, or similar fields.
- The deadline for receipt of applications is August 1, 2009. The successful applicant will be member of a group with about 25 Ph.D. students and postdocs from several countries, mostly working with processes in the marine environment.

The supervisor for the study will be Niels Peter Revsbech to whom questions about the project should be addressed at Revsbech@biology.au.dk

The fellowship (about Euro 3300 per month before tax) is financed by the European Union, and as it aimed at stimulating international mobility, successful applicants should have spent less than 12 months in Denmark within the last 3 years.

For further information about Ph.D. fellowships, application procedure, etc. the applicant should consult http://science.au.dk/en/studies/phd-studies/forapplicants/calls/aktuelle-runde/